ebook-cover

نقش سئو در بروز موفقیت

خود را نه به عنوان یک مدیر وب سایت که در انتظار کاربران بیشتر و بیشتر برای طراحی سایت خود است، بلکه به عنوان یک کاربر عادی دنیای اینترنت در نظر بگیرید.چند آدرس وب سایت را به طور مستقیم در خاطر دارید؟
بله، شما خودتان نیز در جایگاه یک کاربر همواره برای دست یافتن به مطالب مورد نظرتان در دنیای اینترنت از موتورهای جستجو بهره می‌جوئید تا پس از مشاهده شدن تمامی موارد، برخی را به دلخواه و مطمئنا از صفحه اول نتایج برگزینید.حال به نقش اصلی خود به عنوان یک مدیر وب سایت بازگردید.کاربران نیز چنین ارتباطی با شما دارند و اگر در صفحه اول نتایج جستجو قرار بگیرید همه آن ها به سمت شما سرازیر خواهند شد.آیا این یک موفقیت بزرگ در نظر شما محسوب نمی شود؟

Get new e-books by email:

More on digital marketing in our blog

See all posts
(No Ratings Yet)
Loading...