به این مقاله امتیاز بدید

استراتژی بازاریابی STP چیست و چگونه می تواند بازاریابی سنتی را شکست دهد

استراتژی بازاریابی STP چیست و چگونه می تواند بازاریابی سنتی را شکست دهد

با داشتن رویکردهای مختلف بازاریابی، انتخاب کارآمدترین مدل بازاریابی از نظر زمان و پول ضروری است. این ما را به سمت مدل بازاریابی STP سوق می دهد. این مد...