به این مقاله امتیاز بدید

استفاده از Padding و Margin در طراحی سایت

استفاده از Padding و Margin در طراحی سایت http://inten.asia

Padding و Margin در طراحی سایت تمام فضا های در طراحی سایت با استفاده از باکس ها و Div ها ایجاد می شوند که دارای عرض و ارتفاع معینی می باشند . اما تمام...