به این مقاله امتیاز بدید

پنج روشی که استفاده از آنها با الگوریتم صفحه ورودی گوگل مغایرت دارد

پنج روشی که استفاده از آنها با الگوریتم صفحه ورودی گوگل مغایرت دارد

در حالی که به نظر می رسد الگوریتم تلفن همراه پسند گوگل بیشترین سهم از بازدید پست های سئو را تصاحب کرده اند، بروزرسانی صفحه درگاه، تعداد نسبتأ اندکی از...