به این مقاله امتیاز بدید

تاثیرات منفی متا تگ ها بر روی SEO

طراحی سایت-تاثیرات منفی متا تگ ها بر روی SEO

برچسب های متا چیست؟ برچسب های متا،قطعه متنی هستند که محتوای صفحه را توصیف می کنند. برچسب های متا بر روی صفحه خود ظاهر نمی شوند، بلکه فقط در کد صفحه قر...