به این مقاله امتیاز بدید

نقش ارتباطات رسانه ای برای کنترل تفکرات مردم

نقش ارتباطات رسانه ای برای کنترل تفکرات مردم

ارتباطات رسانه ای امروز تاثیر به سزایی در کنترل ذهن مردم به صورت گسترده دارند. امروز دولت ها با استفاده از ارتباطات رسانه ای همچون طراحی سایت افکار مر...