به این مقاله امتیاز بدید

تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشاغل کوچک در کرونا (Covid-19)

تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشاغل کوچک در کرونا (Covid-19)

با وجود شرکت هایی که از همه جهت در دوران کرونا در معرض خطر قرار گرفته اند، رسانه های اجتماعی ویژگی های جدیدی را معرفی می کنند تا به مشاغل کوچک کمک کنن...