به این مقاله امتیاز بدید

تست A/B و نحوه ی عملکرد آن

طراحی سایت-تست A/B

تست A/B چیست؟ تعداد بازدید کنندگان در وب سایت شما با تعداد فرصت هایی که برای گسترش تجارت خود با دستیابی به مشتریان جدید و ایجاد روابط با پذیرایی از اف...