به این مقاله امتیاز بدید

تفاوت بین سایت های استاتیک با سایتهای داینامیک

تفاوت بین سایت های استاتیک با سایتهای داینامیک

معمولا طراحی سایت به دو صورت شکل میگیرد:1-داینامیک،2-استاتیک،سایت استاتیک یا ایستا:سایتی است که طراحی آن ساده است و با html  طراحی میشود،در این نوع سا...