توجه به محتوا یا سئو سایت ؟

توجه به محتوا یا سئو سایت ؟

این روزها موتور جستجوی گوگل در حال ارتقا و تغییر بوده و قصد دارد برای رتبه دهی تمرکز خود را بیشتر بر روی محتوای سایت ها معطوف نماید . این مساله بدین م...