به این مقاله امتیاز بدید

الگوریتم گوگل در رابطه با جرایم صفحه ورودی

الگوریتم گوگل در رابطه با جرایم صفحه ورودی

گوگل بر روی اکثر صفحات ورودی اقدامی الگوریتمیک انجام خواهد داد. این الگوریتم روی این صفحات که در تلاش برای افزایش جستجو و آمار بازدیدشان هستند تاثیر خ...