دسته‌بندی نشده

شاخص های گوگل و تاثیر آن ها در رتبه بندی سایت ها

سئو سایت

گریز: تالیف ادغام (هنوز) موثر واقع نمی شوداندازه گیری های فنی، که به نظر می رسد برای به دست آوردن اهمیت هر دو در صفحه و خارج صفحه - یعنی در سطح اجتم...

کلمات کلیدی و ارزش مثبت همبستگی در سئو سایت

سئو سایت

ارزش مثبت برای هر دو همبستگی، که همچنین از نزدیک مرتبط است، تقریبا به سال گذشته دو برابر شده است. بر این اساس، بسیاری از وب سایت در بالای نتایج جستجو ...

میانگین با رتبه بندی سایت ها در گوگل و شباهت بین آنها

طراحی سایت-یکپارچه سازی متوسط AdSense گوگل و Adlink های دیگر

تقریبا هیچ همبستگی وجود ندارد - به طور متوسط ​​0.07 است. به طور متوسط، نتایج رتبه بندی شده در مقام اول ، به نظر می رسد شباهت بیشتری به پرس و جوی جستجو...