به این مقاله امتیاز بدید

ریدایرکت 301 و 302 چیست؟

طراحی سایت-ریدایرکت 301 و 302 چیست؟

ریدایرکت 301 و 302 ، کاربران سایت را از یک آدرس اینترنتی یا صفحه وب به آدرس دیگر ارسال می کنند. یک تفاوت ساده بین یک ریدایرکت 301 و 302 وجود دارد: یک ...