به این مقاله امتیاز بدید

ساختار سیلویی برای وب سایت

ساختار عمودی وافقی

هر چیزی نباید یک پست وبلاگ باشد؛ استفاده از سیلوها را شروع کنید در تصمیم گیری برای اینکه محتوای سایت باید چگونه سازمان دهی و مدیریت شوند، مشکل دارید؟ ...