1296

جدا از مسائل برنامه نویسی در رابطه با ارسال ایمیل ، یکی از موارد حائز اهمیت انتخاب یک قالب کارامد و زیبا برای ایمیل ارسالی است .
البته شما می توانید به جای استفاده از تِم های آماده ، قالب مورد نظرتان را خودتان طراحی کنید اما اینجا ما به بررسی مواردی می پردازیم که با سرعت و راحتی بیشتر یک قالب استاندارد و زیبا تحویلمان میدهد.
برای ارسال ایمیل در لاراول هم می توان از قالب پیش فرض خود لاراول استفاده کرد و هم از پکیج های آماده که در این جا به یک مورد اشاره خواهد شد.

۱-قالب پیشفرض لاراول

برای استفاده از قالب پیش فرض ایمیل ، از دستور زیر استفاده می کنیم .
دستور زیر را اجرا کنید

php artisan vendor:publish --tag=laravel-mail

یک پوشه در resource/view با عنوان vendor اضافه میشود. با مشاهده ی این پوشه فایل های مربوط به این قالب را در resource/view/vendor/mail میبینید که با استفاده از component در فایل مربوط به ایمیلتان می توانید المان های مورد نظر خود را اضافه کنید
نمونه کد زیر را ببینید :


component('mail::message')@
Your invoice has been paid!
component('mail::button', ['url' => $url])@
View Invoice

[email protected]

Thanks,<br>

[email protected]

استایل های پیش فرض این قالب در پوشه ی theme آ در مسیر vendor/mail قرار دارد . برای تغییر استایل صفحات به استایل های مورد نظر خودتان وارد پوشه ی theme شوید و تغییرات مورد نظرتان را اعمال کنید.
برای استفاده از یک فایل جدید برای اعمال تغییرات به آدرس config/mail بروید و تغییرات لازم را در قسمت markdown اعمال کنید و درصورتی که فایل استایل جدیدی به جای فایل اولیه اضافه کردید نامش را با نام قبلی عوض کنید.
برای مطالعه ی بیشتر میتوانید از سایت لاراول بخوانید :laravel-component

۲-استفاده از پکیج های موجود

یکی از پکیج هایی که در ایجاد یک قالب زیبا و ریسپانسیو میتوانید استفاده کنید پکیج beautymail است .
با استفاده از دستور زیر میتوانید این پکیج را نصب کنید .

 

composer require snowfire/beautymail dev-master

برای موارد تکمیلی نصب به پیج  Githup-snowfire/beautymail مراجعه کنید
Beautymail این امکان را میدهد که موارد مختلفی را شخصی سازی کنید مثلا لگوی سایتتان را میتوانید اضافه کنید یا رنگبندی دکمه ها را تغییر دهید که این موارد را در مسیر config/ Beautymail.php میتوانید اعمال کنید .

نمونه ی کد این پکیج :


extends('beautymail::templates.sunny')@
section('content')@
], include ('beautymail::[email protected]
'heading' => 'Hello!',
'level' => 'h1',
([

include('beautymail::templates.sunny.contentStart')@
<p>Today will be a great day!</p> >
include('beautymail::templates.sunny.contentEnd') @

], include('beautymail::[email protected]
'title' => 'Click me',
'link' => 'http://google.com'
([

[email protected]

که نتیجه تصویر زیر است :

طراحی سایت-سفارشی کردن قالب ایمیل در لاراول

مشاوره طراحی سایت

تازه های طراحی سایت