به این مقاله امتیاز بدید

سفارشی کردن قالب ایمیل در لاراول

سفارشی کردن قالب ایمیل در لاراول

جدا از مسائل برنامه نویسی در رابطه با ارسال ایمیل ، یکی از موارد حائز اهمیت انتخاب یک قالب کارامد و زیبا برای ایمیل ارسالی است . البته شما می توانید ب...