به این مقاله امتیاز بدید

صفحات Pillar چیست و تاثیر آن در ترافیک سئو

طراحی سایت-صفحات Pillar چیست و تاثیر آن در ترافیک سئو

صفحات Pillar ، پستهای جامع و مفیدی است که سازمان شما را به عنوان رهبر در مورد موضوع مشخص قرار می دهد. این اصطلاح توسط Hubspot در سال 2017 ابداع شد ، ه...