795

کاری که در سايت هاي شخصي که در همان ابتداي وب ساخته شده اند این است که براي توليد سايتها باید تعدادی فایل html  ساخت و بر روی یک سرور قرار داد و ساخت. زمانی که توليد کننده با داشتن html و استفاده از ابزاري که همچین کدهايي را توليد مي کند، صفحات خود را مي سازد.اما امروزه با یک سری از وب سايت ها سر و کار داريم که بسيار سخت تر هستند.سايتهاي امروزي که عمدتا براي شرکت هاي تجاري ساخته مي شوند داراي تعداد قابل توجهي از صفحات است. قسمتي يا کل هر يک از اين صفحات بصورت دايناميک بر اساس داده هاي گرفته شده از يک بانک اطلاعاتي ساخته مي شود. سايتها قابليت جستجو در سايت و نمايشي از نقشه سايت را فراهم می سازد.

قدم موثر در اين راه، تشخيص قالب صفحات وب سايت است. يک قالب در واقع يک نوعِ صفحه در وب سايت را توضیح می دهد. يک قالب مي تواند در يک يا تعدادي از طراحی سايت مورد استفاده قرار گيرد. مثلا در يک سايت نمايش دهنده محصولات يک شرکت تجاري، يک قالب اساسي، قالب صفحات کاتالوگ است. اين قالب مشخص مي سازد که در هر صفحه ساخته شده بر اساس اين قالب يک محصول چگونه بايستي نمايش داده شود. قالب ديگر مي تواند قالب نتيجه يک جستجو باشد که تعيين مي کند نتايج را چگونه بايستي نمايش داد. گرچه يک سايت ممکن است شامل هزاران صفحه باشد، ولي تعداد قالبهايي که براي آنها در نظر گرفته مي شود، ممکن است به ده تا هم نرسد. با تشخيص قالب صفحات، اجزاي منطقي هر قالب را مي توان بعنوان مدول ها معين کرد.

در اين قالب مدول هاي عام زير قابل تشخيص هستند:

:header شامل عناصر انتخاب زبان، ورود به سايت و جستجو

:navigation پيمايش سايت

:Footerلينکهايي به بخش هاي عمومي سايت

به غير از اين مدول ها که در همه صفحات سايت وجود دارند، مدول هاي خاص اين بخش عبارتند از :

اشکال سمت چپ و راست

تصوير محصول انتخاب شده به همراه تصاوير محصولات مربوط

شرحي متني از محصول

با مشخص کردن مدول ها اولين قدم در توليد سايت برداشته شده است. قدم بعدي انتخاب يا ايجاد محيط نرم افزاري است که اجازه ايجاد مدول ها و ترکيب آنها به روشي سيستماتيک براي توليد صفحات سايت بصورت دايناميک است. تکنولوژي به ما اين اجازه را مي دهد که هر مدول بصورت مستقل پياده سازي و ذخيره کنیم.

هرگاه درخواستي براي يک صفحه ارسال شود، تکنولوژي مورد اشاره قالب صفحه را دریافت کرده، مدول هاي مورد استفاده در آن قالب را تشخيص داده، براي هر مدول استاتيک محتوا و براي هر مدول ديناميک خروجي آنرا توليد کرده و تمامي آنها را با هم ترکيب نموده تا در نهايت محتواي يک صفحه را توليد کند.اين عبارات تشريحي خيلي انتزاعي و ساده شده است و چنين محيطي را نشان مي دهد.اگر سايتي با اين روش ساخته شود، مديريت آن بصورت کارآمد قابل انجام است.مزيت ديگر توسعه يک کتابخانه از مدول هايي است که مي تواند در توليد سايتهاي ديگر بدون نياز به هيچ تغييري يا با اندک تغييرات قابل استفاده مجدد باشد.هر چه اين کتابخانه وسيع تر باشد امکان استفاده مجدد از آن بيشتر است،ساخت سايتهاي جديد با هزينه و زمان کمتري انجام خواهد شد.

 

مشاوره طراحی سایت