به این مقاله امتیاز بدید

طراحی سایت MVC چیست؟

طراحی سایت-طراحی سایت MVC چیست؟

پلتفرم MVC چیست؟ فریمورک Model-View-Controller (MVC) یک الگوی معماری است که یک برنامه را به سه مؤلفه اصلی منطقی Model ، View و Controller جدا می کند. ...