به این مقاله امتیاز بدید

موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟

موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟

اکثر موتورهای جستجو یک شاخص براساس خزنده ایجاد می کنند که فرایندی است که از طریق آن موتورهای جستجو مانند گوگل، یاهو و دیگران صفحات جدیدی را برای نشان ...