به این مقاله امتیاز بدید

نحوه نگارش صفحه درباره ما

نحوه نگارش صفحه درباره ما

صفحات درباره ما دو مخاطب متمایز دارد: 1- بازدیدکنندگانی که هیچ اطلاعی از برند ندارند 2- بازدیدکنندگانی که با محصول/سرویس و یا برند آشنایی دارند.اهدا...