3/5 - (2 امتیاز)

کاربرد و تفاوت بین سفارشی سازی و شخصی سازی

کاربرد و تفاوت بین سفارشی سازی و شخصی سازی

سفارشی سازی و شخصی سازی از واژگان محبوب در دنیای توسعه مدرن است. اما بین این دو تفاوت وجود دارد. در حالی که هر دو شخصی سازی و سفارشی سازی یک هدف مشابه...