به این مقاله امتیاز بدید

کاربرد و مزایای CRM در طراحی سایت

کاربرد و مزایای CRM در طراحی سایت

چند سالی است که وارد حوزه ی بازاریابی و مدیریت شده است،این یک استراتژی برای مدیریت روابط و تعاملات سازمان با مشتریان است که با این کار می توانند افزای...