به این مقاله امتیاز بدید

گوگل : ما وب سایت ها را براساس شهرت نویسنده رتبه بندی نمی کنیم.

گوگل نویسنده

John Mueller از گوگل اظهار داشته است که الگوریتم های موتورهای جست و جو وقتی که وب سایت ها را رتبه بندی می کنند به شهرت نویسنده محتوا اهمیتی نمی دهند. ...