به این مقاله امتیاز بدید

20 روش برای کاهش Bounce rate

طراحی سایت-20 روش برای کاهش Bounce rate

میزان Bounce rate می تواند یکی از معیارهای اندازه گیری تلاش های دیجیتال مارکتینگ باشد. به طور کلی تجزیه و تحلیل می شود تا بینشی در مورد چگونگی تجربه ک...