به این مقاله امتیاز بدید

6 ابزار رایگان Wireframe سریع برای طراحان UI / UX در سال 2019

6 ابزار رایگان Wireframe سریع برای طراحان UI / UX در سال 2019

هنگامی که در مورد ابزار wireframe صحبت میکنیم،نام قدیمی Axure RP، یا Mockplus با نام تجاری جدید؟ ابزار Superfabric wireframe در حال حاضر در دسترس است،...