به این مقاله امتیاز بدید

7 اشتباه مرگبار سئو در کسب و کار کوچک شما

طراحی سایت-7 اشتباه مرگبار سئو در کسب و کار کوچک شما

صاحبان کسب و کار کوچک اغلب نمی خواهند برای خدمات حرفه ای سئو پرداخت کنند. سئو توسط کارکنان شرکت برای مالک سایت انجام می شود. این منجر به اشتباهات متعد...