طراحی سایت آزانس مسافرتی اگر به درستی انجام شود می تواند تا حد قابل ت.جهی به جذب مشتری های بیشتر برای آژانس مسافرتی منجر گردد .

امکان رزرو بلیت و جابجایی یا کنسل کردن آن از طریق سایت ، از جمله امکاناتی است که به شدت مشتریان آژانس را به خود جذب می کند .

علاوه بر این می توان برای مکان های گردش گری متفاوت تصاویر و توضیحاتی در سایت قرار داد تا بازدید کنندگان را برای انتخاب محل مناسب برای گردش یاری نمایید .