به این مقاله امتیاز بدید

Alt تصاویر چیست؟

Alt تصاویر چیست؟

Alt عکس (متن جایگزین)، همچنین به عنوان «attributes alt»، «alt description» شناخته می شود و درون کد HTML برای توصیف ظاهر و عملکرد یک تصویر در یک صفحه ا...