بلاگ یک بخش از وب سایت می باشد که در آن ممطالب معمولا به ترتیب زمانی که نوشته شده اند منتشر می شوند و به ترتیب نوشته ها زیر یکدیگر قرار می گیرند .

در بلاگ ها راجع به موضوعات مختلفی مانند اخبار سایت و توضیحات و اطلاعات جدید و …. نوشته می شود .