تاثیر Boxes در سئو سایت

تاثیر Boxes در سئو سایت

همان طور که می دانیم یکی از مواردی که بیشتر برای سئو سایت اهمیت دارد تقسیم بندی و بخش بندی دقیق وب سایت می باشد از این رو بهترین راه برای تقسیم بندی ا...