اضافه کردن Cart در سایت فروشگاهی: با داشتن Cartدر سیستم فروشگاهی شما قادر خواهید بود که امکانات بسیار زیادی را به سایت فروشگاهی خود اضافه نمایید . از جمله این امکانات می توان به عدم محدودیت زمانی در استفاده از سایت ، ایجاد امکانات انبار داری ، سیستم امنیتی جلوگیری از نفوذ ربات های هکر و … است .