نقش سئو در بروز موفقیت

خود را نه به عنوان یک مدیر وب سایت که در انتظار کاربران بیشتر و بیشتر برای طراحی سایت خود است، بلکه به عنوان یک کاربر عادی دنیای اینترنت در نظر بگیرید.چند آدرس وب سایت را به طور مستقیم در خاطر دارید؟
بله، شما خودتان نیز در جایگاه یک کاربر همواره برای دست یافتن به مطالب مورد نظرتان در دنیای اینترنت از موتورهای جستجو بهره می‌جوئید تا پس از مشاهده شدن تمامی موارد، برخی را به دلخواه و مطمئنا از صفحه اول نتایج برگزینید.حال به نقش اصلی خود به عنوان یک مدیر وب سایت بازگردید.کاربران نیز چنین ارتباطی با شما دارند و اگر در صفحه اول نتایج جستجو قرار بگیرید همه آن ها به سمت شما سرازیر خواهند شد.آیا این یک موفقیت بزرگ در نظر شما محسوب نمی شود؟

برای ما ایمیل بفرستید

 

More on digital marketing in our blog

See all posts