Features در تولید محتوای برای وب سایت: بارها در مقالات زیادی این را گفته ام که محتوا پادشاه وب سایت است و بدون داشتن محتوای خوب نمی توانید وب سایتی با کیفیت داشته باشید. از این رو باید در تولید محتوا برای سایت فعالیت بیشتری انجام دهید . یکی از مواردی که باید در تولید محتوا بدان توجه ویژه شود رعایت تگ های h در متن مقاله یا محتوا می باشد. این مورد را در چند مقاله توضیح دادنم در اینجا به صورت مختصر اشاره ای بدان می کنم.

اول اینکه تمام تگ ها دارای اولویت می باشند بدین صورت که تگ h1 دارای اولویت اول و به ترتیب تگ های h2 تا h6 دارای اولویت های بعدی می باشند . که از این تگها به خصوص تگ h2 بیشتر برای Features در محتوا استفاده می شود و این خود یکی از فاکتورهای سئو می باشد از این رو حتما سعی کنید در تولید محتوا حتما از دو تگ h1 برای عنوان و از تگ h2 نیز برای ارائه ی بخش های ویژه (Features ) مطلب استفاده کنیم.

توجه

عنوان ها ک با تگ ها نمایش داده می شوند برای کاربر اهمیت بالایی دارند تا اینکه یک متن . برای همین بهتر است در داخل صفخات از این تگها استفاده کنیم و بخش های هم متن را برجسته تر کنیم تا اینکه کاربر های خسته هم حداقل این عناوین را مطالعه نمایند.