ارائه طرح گرافیکی فتوشاپ برای سایت 18 PSD files with ui kit included

ارائه طرح گرافیکی فتوشاپ برای سایت 18 PSD files with ui kit included

روند طراحی سایت در اینتن بدین صورت است که در ابتدای کار چند طرح گرافیکی در فتوشاپ برای مشتری طراحی می شود ، پس از تایید یکی از طرح های ارائه شده کارفر...