طراحی بخشی از وب سایت برای نمونه کار های سایت شرکتی Different Portfolio Layouts : طراحی وب سایت در قرن ۲۱ یکی از مهمترین نیاز های هر کسب و کاری  بحساب می آید از این رو تاجران همیشه برای ارائه خدمات و محصولات خود برای کاربران در دنیای اینترنت سعی می کنند بخشی به عنوان نمونه کار ها و پورتفولیو در سایتشان قرار دهند.

قرار دادن بخش Portfolio در طراحی سایت به عنوان یک بخش مهم در طراحی سایت بحساب می آید ، از این رو توسعه دهندگان و طراحان سایت سعی می نمایند برای ارائه نمونه کار ها و محصولات کارفرما این بخش سایت را با گرافیکی مناسب و زیبا تر ارائه کنند چرا که روش نمایش محصولات و چینش نمونه کار ها برای جذب مشتری برای کارفرمایان بسیار مهم است ، برای راحتی کارفرمنایان همیشه سعی می شود روش ها و متد ها زیادی برای ارائه نمونه کار ها در طراحی قرا گیرد .