12 مدل متفاوت استایل دهی به header

با استفاده از قابلیت استایل دهی به header وب سایت ، قادر خواهید بود که وب سایت خود را تا حدی سفارشی نمایید .

در لیست زیر نام 12 استایل متفاوت که می توانید به هدر سایت خود بدهید نوشته شده است . به کمک این استایل ها شما می توانید سبک های متفاوتی از متو ها را نیز ایجاد نمایید .

نام این 12 استایل در زیر نوشته شده است .

1) classic

2) modern

3)stack left

4)stack center

5)stack right

6)simple & empty

7)fixed

8)below slider

9)creative always open

10)creative

11)transparent

12)highlight