با استفاده از قابلیت استایل دهی به header وب سایت ، قادر خواهید بود که وب سایت خود را تا حدی سفارشی نمایید .

در لیست زیر نام ۱۲ استایل متفاوت که می توانید به هدر سایت خود بدهید نوشته شده است . به کمک این استایل ها شما می توانید سبک های متفاوتی از متو ها را نیز ایجاد نمایید .

نام این ۱۲ استایل در زیر نوشته شده است .

۱) classic

۲) modern

۳)stack left

۴)stack center

۵)stack right

۶)simple & empty

۷)fixed

۸)below slider

۹)creative always open

۱۰)creative

۱۱)transparent

۱۲)highlight