در صورتی که شما در هنگام طراحی سایت ، با گزینه های بسیاری در منوهای فرعی سر و کار داشته باشید ، می توانید از Mega Menu مافین در طراحی سایت خود استفاده نمایید .

Mega Menu مافین این امکان را به کار بر میدهد تا ستون ها را نصب و راه اندازی نماید ، برای هر ستون عنوانی مشخص کند ، یا داخل ستون ها از آیکون استفاده نماید .

همچنین طراحان سایت می توانند از منوی منظم و  Mega Menu مافین هم زمان استفاده نمایند .