گزینه های قالب Muffin

گزینه های قالب Muffin

کاربر با استفاده از انتخاب های موجود در قالب Muffin می تواند برای تمام عناصر موجود در تم رنگ انتخاب نماید . مثلا برای نوشته ها ، لوگو ها ، تصاویر پس ز...