کاربر با استفاده از انتخاب های موجود در قالب Muffin می تواند برای تمام عناصر موجود در تم رنگ انتخاب نماید . مثلا برای نوشته ها ، لوگو ها ، تصاویر پس زمینه ، طرح های صفحات مختلف و بسیاری موار دیگری .

همچنین کاربر می تواند طراحی دلخواه خود را ایجاد نماید .

در قالب Muffin بسیاری از کارها با یک یا چند کلیک انجام میگیرد .