XML with full demo content به چه دردی می خورد ؟

XML with full demo content به چه دردی می خورد ؟

XML مخفف کلمه Extensible Markup Language است که همانطور که از اسم آن پیداست یک زبان برنامه نویسی نیست و مانند HTML یک زبان نشانه گذاری است. تفاوت این ...