طراحی سایت برایHotel

طراحی سایت برایHotel

در طراحی سایت برای هتل ها به نکات فراوانی باید توجه داشت . آدرس دقیق و تلفن های تماس هتل باید حتما در سایت قرارگیرند .همچنین باید حتما امکان رزرو ای...