طراحی سایت آموزشی اساتید برتر

وب سایت آموزشی اساتید برتر برای یکی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده است . طراحی این سایت با استاندارد های بروز طراحی سایت در سال ۹۳ انجام پذیرفته است .

طراحی سایت آموزشی اساتید برتر طی ۳۰ روز کاری انجام پذیرفت . این وب سایت برای معرفی اعضای هیئت علمی و اساتید و ارتباط آنها با دانشجویان طراحی شده است .

این وب سایت هم جنبه طراحی سایت شرکتی دارد هم طراحی سایت فروشگاهی چرا که بستر فروش فایل الکترونیکی هم در این وب سایت قابل اجرا می باشد .