طراحی سایت مخابرات استان آذربایجانشرقی در سال ۱۳۹۱

وب سایت مخابرات استاند آذربایجان شرقی توسط تیم فنی اینتن بازطراحی شد. قالب گرافیکی این وب سایت پس از یک ماه طراحی و ارائه شد . خوشبختانه نحوه طراحی بگونه ای بوده است که مسئولان وقت این شرکت از نحوه اجرای پروژه رضایت داشته اند .

در صورت نیاز به طراحی سایت و طراحی پرتال می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا نحوه همکاری های مورد نظر را با شما مطرح نمایند .

با اینتن همراه باشید .