طراحی سایت اندیشه سازان اطلس

درباره طراحی سایت اندیشه سازان اطلس

کانون آگهی تبلیغاتی رسانه امروز در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را شروع نموده و در این چند سال با ارگانهای دولتی ونهادها و سازماهای اداری از جمل: اداره ارشاد، فرمانداری، دانشگاههای علوم پزشکی و آزاد اسلامی، همکاری نموده است.در سال اخیر با همکاری شرکت اندیشه پردازان اطلس اقدام به تهیه بانک های اطلاعاتی گوناگون از جمله پزشکان و ژورنال ازدواج ایرانی نموده است.

کانون آگهی تبلیغاتی رسانه با همکاری در دهه ی اخیر با شرکت اندیشه پردازان اطلس اقدام به ژورنال ازدواج ایرانی و … نموده است.

طراحی سایت شرکت اندیشه پردازان اطلس را شرکت اینتن با زیباترین طرح ها و از حرفه ایی ترین متدها،طراحی کرده است.