طراحی سایت تجهیزات پزشکی تهران قلب

درباره طراحی سایت تجهیزات پزشکی تهران قلب

شرکت پزشکی تهران قلب در سال ۱۳۵۷ به پشتوانه سالها تجربه در زمینه تجهیزات پزشکی تأسیس گردید و با این نام تا کنون در امر ارائه تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور به فعالیت خود ادامه داده است.

ارزشهای والای شرکت که همانا خدمت رسانی به سیستم درمانی کشور و در نهایت بیماران بوده است ؛ در این راستا با توجه به اهداف شرکت سعی شده همواره از بهترین و بزرگترین کمپانیهای طراز اول در طراحی و تولید، نمایندگی اخذ شود و اکنون که به نمایندگی های شرکت تهران قلب مینگریم ناظر ویترینی از بهترین های دنیا در عرصه تجهیزات پزشکی هستیم.

شرکت پزشکی قلب تهران در طراحی سایت شرکتی خود با شرکت اینتن همکاری داشته و طراحی سایت اینتن با بهره مندی نیروهای مجرب طراحی خود سایت فوق را به اتمام رسانده است.