طراحی سایت رادیوتراپی و شیمی درمانی سلامت فردا

درباره

بیمارستان سلامت فردا بمنظور ارائه خدمات جامع و نوین در حوزه سلامت با رویکرد به درمان سرطان مبتنی بر ارزشهای انسانی ,برنامه های راه اندازی خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب های سخت افزاری و نرم افزاری طراحی و اجرا نموده است