مشخصات کلی

 • تاریخ اجرا
 • دسته بندی
  نمونه کار برتر
 • آدرس دامنه
  sarmayesaba.ir

طراحی سایت شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

شرکت توسعه و مدیریت صبا در یک نگاه

 • بازوی اجرایی صندوق در فعالیت های اقتصادی
 • انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات .
 • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری .
 • سرمایه گذاری در انواع فلزات .
 • تشکیل و تاسیس انواع شرکتها و معاملات سهم الشرکه انواع شرکتها و مشتقات آنها .
 • سرمایه گذاری در سپرده ، اوراق مشارکت ، انواع اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار .
 • بررسی ، مطالعه ، ایجاد ، توسعه ، راه اندازی ، مشارکت و سرمایه گذاری در انواع طرحها و پروژه های تولیدی .

نمونه کارهای مشابه