طراحی سایت ضربان

درباره طراحی سایت ضربان

شرکت ضربان طی فعالیت های اخیر خود در زمینه ی پزشکی و توانمندی از قبیل مراقبت از سالمند،مراقبت از کودک و نوزاد،مراقبت از بیمار،مراقبت از معلولین،و…توانسته مورد توجه کاربران قرار گیرد.

شرکت ضربان با فروش و اجاره تجهیزات پزشکی توانسته ر این زمینه از موفقیت زیادی برخوردار باشد.

شرکت ضربان طراحی سایت خود را بر عهده ی شرکت اینتن گذاشته و با این شرکت همکاری داشته است.

گروه طراحی اینتن با استفاده از الگوریتم های روز دنیا سایت فوق را طراحی کرده و به اتمام رسانده است.