طراحی سایت طلوع پردیس

درباره طراحی سایت طلوع پردیس

گروه مهندسی طلوع مجموعه ایی پیشرو در ارائه راه حلهای متنوع ،پیشرفته و با کیفیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،سیستمهای مدیریتی و امنیتی در ایران است این گروه از سه شرکت مجزا از هم تشکیل شده است که هریک با شرکتهای معتبر دنیا در حوزه های تخصصی -مجموعه مهندسی طلوع همواره توانسته یک قدم پیش از رقبا باشد.

گروه مهندسی طلوع دارای رتبه ی یک از شورای عالی انفورماتیک کشور است و همچنین عضو هیات مدیره سند یکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی است.

شرکت طلوع طراحی سایت خود را به عهده ی شرکت اینتن گذاشته  و  گروه طراحی اینتن با استفاده از الگوریتم های روز دنیا سایت فوق را طراحی کرده و به اتمام رسانده است.