مشخصات کلی

  • تاریخ اجرا
  • دسته بندی
    نمونه کار برتر
  • آدرس دامنه
    kalapers.com

طراحی سایت نگین خوراک پارس

کالاپرس با هدف افزایش بهره وری تامین و حمل مواد اولیه مورد نیاز صنعت کشور آغاز به کار نموده است. عرضه کننده و مشتری دو رکن اصلی هستند که کالاپرس با به کارگیری شیوه های نوین همواره درصدد افزایش منافع و تثبیت روابط با آنها است.

نمونه کارهای مشابه