طراحی سایت پروفسور موزاییک

درباره طراحی سایت پروفسور موزاییک

گروه ساختمانی پروفسور فعالیت خود را در زمینه صنعتی سازی ساختمان و به ویژه سیستم قالب تونلی و سیستم ها و تامین و تولید مصالح مرتبط با این سیستم به صورت جدی از اوایل سال ۱۳۸۹ آغاز نمود.

این گروه با در اختیار گرفتن مجرب ترین نیروهایی که نزدیک به یک دهه با صنعت قالب تونلی در کشور ایران و کشور ترکیه آشنایی داشته و به طور جدی در این زمینه فعالیت نموده اند در اندک زمانی توانست به بزرگترین تامین کننده مصالح مورد نیاز این سیستم در کشور مبدل گشته و شریک تجاری بزرگترین پروژه های مسکن مهر کشور شود و شهر جدید پرند را به عنوان مهد صنعتی سازی کشور با در بر داشتن بزرگترین پروژه های صنعتی سازی ساختمان به عنوان اصلی ترین پایگاه خود انتخاب نموده است.

پروفسور موزاییک در زمینه ی صنعت بزرگترین پروژه های صنعتی سازی ساختمان به عنوان اصلی ترین پایگاه انتخاب شده است.

شرکت اینتن وظیفه ی طراحی این سایت را با کادر مجرب تیم طراحی خود بر عهده گرفته است.